Ασφαλιστικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Δάνεια, Νομική Προστασία, Πιστώσεις, Κτηματομεσιτικά, Τηλεπικοινωνίες
Περιεχόμενα

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Συνταξιοδοτικό


Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία των αποταμιευτικών προγραμμάτων, δηλαδή της δημιουργίας ενός <<αποταμιευτικού λογαριασμού>> που το τελικό συσσωρευμένο ποσό δίνεται στον ασφαλισμένο με την μορφή μηνιαίας σύνταξης για το συνολικό χρονικό διάστημα της επιβίωσή του.

Παροχές

• Ισόβια εγγυημένη σύνταξη με έναρξη συνταξιοδοτήσεως στην ηλικία που θα διαλέξει ο ασφαλισμένος. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ποσού ή συνδυασμός εφάπαξ και σύνταξης.
• Ισόβια εγγυημένη σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά τα 2/3 στο δικαιούχο που θα οριστεί, λόγω απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία
• Δυνατότητα προσδιορισμού εγγυημένης περιόδου η οποία προβλέπει την καταβολή εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης, στους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο, στην περίπτωση που αποβιώσει κατά τη διάρκεια της εγγυημένης περιόδου συνταξιοδοτήσεως και η οποία θα τους καταβάλλεται για το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα 5, 10 ή 15 ετών.
• Δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων για την προστασία της αρχικής σύνταξης.
• Δυνατότητα έκτακτων καταβολών για την αύξηση των συσσωρευμένων κεφαλαίων άρα και της σύνταξης που θα εισπράξει ο ασφαλισμένος.
• Πλήρη ετήσια λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού.
• Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα και ασθένεια
• Κόστος προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Παιδικό


Βασικός σκοπός κάθε γονιού που αποφασίζει να ασφαλίσει το ανήλικο παιδί του είναι να η εξασφάλιση του παιδιού όταν φτάσει σε κάποια ηλικία που τότε θα κριθούν πολλά για την μόρφωσή του, την επαγγελματική αποκατάσταση και γενικά για το μέλλον του. Το παιδικό πρόγραμμα  συνδυάζει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στην περίοδο της ενηλικιώσεως και ο δεύτερος είναι η προστασία του γονιού στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής των ασφαλίστρων λόγω θανάτου ή αναπηρίας.

Παροχές

• Υψηλά κεφάλαια για σπουδές, επαγγελματική και οικογενειακή αποκατάσταση
• Δυνατότητα έκτακτων καταβολών για την αύξηση των συσσωρευμένων κεφαλαίων άρα και της   σύνταξης που θα εισπράξει ο ασφαλισμένος.
• Πλήρη ετήσια λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού.
• Δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων για την προστασία της αποταμίευσης.
• Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας   από οποιαδήποτε αιτία.
• Κόστος προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επενδυτικό Πρόγραμμα (Unit Linked)

Το Unit Linked ανήκει στη νέα γενιά ασφαλιστικών προϊόντων, που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη σύνδεση των επενδύσεών τους με την αξία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη κατακτήσει ένα ικανό μερίδιο αγοράς στην Αμερική και την Ευρώπη, αντικαθιστώντας τα "παραδοσιακού τύπου" επενδυτικά ασφαλιστήρια. Παρέχουν απόλυτη διαφάνεια ως προς τον τρόπο επενδύσεως των χρημάτων σας και την ενημέρωσή σας για την πορεία της αξίας του συμβολαίου σας. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε σε ημερήσια βάση από τον Τύπο την αξία των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του λογαριασμού σας. Το Unit Linked προσαρμόζεται σύμφωνα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Ο ασφαλισμένος συμμετέχει ενεργά στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του, αφού τη γνωρίζει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Επιπλέον, μπορεί να αλλάζει την επενδυτική του επιλογή. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου μπορεί να είναι από 10 έτη έως και ισόβια και η ηλικία κατά την έναρξη της ασφαλίσεως έως 65 ετών. Εάν πρόκειται για την ασφάλιση παιδιού, μπορεί να έχει έναρξη από τη γέννησή του.
Τέλος ο ασφαλισμένος οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ενισχύσει το συμβόλαιό του, καταβάλλοντας επιπλέον ασφάλιστρα χωρίς την έκδοση νέου ασφαλιστηρίου, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα στη λήξη.

Παροχές

• Δυνατότητα μεγάλων αποδόσεων στη λήξη της ασφαλίσεως, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν είτε ως   εφάπαξ , είτε με μορφή συντάξεως.
• Ασφάλιση Ζωής σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
• Δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων για την προστασία της επενδύσεως.
• Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα και   ασθένεια
• Κόστος προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφάλιση Ζωής


Ο πρόωρος θάνατος του προστάτη μιας οικογενείας συνεπάγεται συχνά και μεγάλη οικονομική ανασφάλεια, ιδιαίτερα όταν αφήνει σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες (σπουδές παιδιών, δάνεια κ.ο.κ). Το απομένουν εισόδημα των άλλων μελών της οικογένειας μπορεί να είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες τους ή για να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής που είχαν. Αν και είναι γνωστό, αξίζει να επαναλάβουμε το κόστος ενός πρόωρου θανάτου:
• Η οικογένεια χάνει για πάντα το εισόδημα του προστάτη της
• Εμφανίζονται πρόσθετα έξοδα (έξοδα αρρώστιας, έξοδα κηδείας, κληρονομικά, φόροι κ.τ.λ)
• Λόγω ανεπαρκούς εισοδήματος η οικογένεια πέφτει στην φτώχεια και στην ανάγκη αρωγής.
• Υπάρχει και μη οικονομικό κόστος, όπως η θλίψη από το θάνατο και η απώλεια του καθοδήγησης   των παιδιών από τον θανόντα,

Η ασφάλιση ζωής χρησιμοποιείται για να απαλύνει τις οικονομικές επιπτώσεις ενός πρόωρου θανάτου. Η αγορά της δικαιολογείται, εάν ο ασφαλισμένος κερδίζει εισόδημα από το οποίο άλλοι εξαρτώνται εν όλο ή εν μέρει. Η ασφάλιση ζωής μπορεί να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα. 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας


Μια σοβαρή ανικανότητα συνεπάγεται συνήθως σημαντική απώλεια εσόδων από εργασία. Εάν δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, η ασφάλιση ανικανότητας θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανασφάλειας. Η εν λόγω κάλυψη εξασφαλίζει σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που προέρχεται από ατύχημα ή ασθένεια και διαρκεί πάνω από μια περίοδο, συνήθως ένα χρόνο, καταβάλετε το προσυμφωνημένο ποσό εφάπαξ ή τμηματικά.

 

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος


Η ασφάλιση αυτή έχει σκοπό να αποκαταστήσει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος, όταν από ατύχημα ή ασθένεια δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα από το οποίο ζεί.Η παροχή καταβάλλεται περιοδικά (συνήθως μηνιαίως ή εβδομαδιαίως) Η μέγιστη περίοδος λήψης της παροχής αυτής είναι συνήθως 2 χρόνια.

 

 

Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος


Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από την ασφάλιση των προσωπικών ατυχημάτων είναι οι παρακάτω:

• Απώλειας Ζωής από ατύχημα.
• Μόνιμη Ολική Απώλεια Ικανότητας για εργασία.
• Μόνιμη Μερική Απώλεια Ικανότητος για εργασία
• Διπλασιασμός της αποζημιώσεως, εάν το ατύχημα συμβεί ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκετε σε
  Δημόσιο κτήριο, ανελκυστήρα, μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, ταξί ή αεροπλάνο)   καθώς και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που τυχόν συμβεί, είτε οδηγώντας ο ίδιος, είτε   ως πεζός.
• Πρόσκαιρη ολική/μερική ανικανότητα από ατύχημα.
• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνεπεία ατυχήματος

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περιθάλψεως


Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτονται τα πραγματικά έξοδα που έγιναν κατά την διάρκεια νοσηλείας σε νοσοκομείο ή κλινική, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας του Ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών αυτού.
Τα έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται για τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως συνήθως είναι:

• Δωμάτιο και Τροφή
• Έξοδα για αγορά φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων
• Έξοδα για χρήση χειρουργείου
• Αμοιβή χειρούργου και αναισθησιολόγου
• Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από επιστήμονα γιατρό
• Έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμου μετά από σύσταση του θεράποντα ιατρού
• Χημειοθεραπείες, θεραπείες με ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα
• Για αίμα, πλάσμα αίματος και οξυγόνο
• Έξοδα για επιδέσμους, κοινούς νάρθηκες και γύψινους επιδέσμους, εξαιρουμένων των ειδικών   στηριγμάτων, συσκευών και εξοπλισμού.
• Έξοδα μεταφοράς σε νοσοκομείο
• Επείγουσα αερομεταφορά

Για να αγοράσετε ασφάλιση νοσοκομειακής περιθάλψεως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

• Ασφαλιστείτε για την μεγάλη ζημιά
• Αποφύγετε τα περιορισμένα ασφαλιστήρια (π.χ να αναγνωρίζουν έξοδα μέχρι €5.000 διότι εδώ   υπάρχει ο κίνδυνος σε μια σοβαρή περίπτωση να σας δημιουργήσει πρόβλημα)
• Εξετάστε τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις
• Χρησιμοποιήσετε τις απαλλαγές για να πετύχετε μειωμένα ασφάλιστρα (π.χ να καλύπτεστε για έξοδα   που υπερβαίνουν τα €1.500)
• Να είστε προσεκτικοί στις ασφαλίσεις που γίνονται μέσω ταχυδρομείου και δεν πωλούνται από   επαγγελματίες ασφαλιστές.
• Διαλέξτε σοβαρή και φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία
• Μην ψάχνεται για το φθηνότερο. Τις περισσότερες φορές είναι το χειρότερο γι΄ αυτό είναι και   φθηνότερο.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πολυασφαλιστήριο Κατοικιών


Παρέχουν αποτελεσματική προστασία της περιουσίας (κτίρια & οικοσυσκευή)
Ενδεικτικές καλύψεις:

Πυρκαϊά, Πυρκαϊά από δάσος, κεραυνό, έκρηξη.
Kαπνό
•Ζημιές από νερά γενικώς.
•Ζημιές από αέρα γενικώς.
•Τρομοκρατικές ενέργειες, βανδαλισμό, κακόβουλη βλάβη.
•Κλοπή και ζημιές από κλοπή.
•Πτώση αεροσκαφών και πρόσκρουση οχημάτων.
•Κάλυψη εξόδων μεταστέγασης.
•Απώλεια ενοικίων.
•Αμοιβές Μηχανικών Αρχιτεκτόνων.
•Βραχυκύκλωμα.
•Θραύση καθρεπτών, τζαμιών.
•Αποκομιδή συντριμμάτων.
•Αστική ευθύνη προς τρίτους.
•Κάλυψη εξόδων μετακομίσεως.
•Κάλυψη τιμαριθμικής προστασίας.
•Κάλυψη με αξία καινουργούς.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Art Insurance


Ασφαλίζονται πολύτιμα αντικείμενα και Έργα Τέχνης (χαλιά, πίνακες ζωγραφικής, βάζα, αντίκες, κλπ) από οποιαδήποτε αιτία όπως:

Πυρκαϊά (και από δάσος), κεραυνό, καπνό.
•Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα.
•Θραύση ή διαρροή σωληνώσεων.
•Έκρηξη πάσης φύσεως.
•Κλοπή ή ληστεία.
•Τρομοκρατικές ενέργειες, βανδαλισμό, κακόβουλη βλάβη.
•Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους.
•Σεισμό (προαιρετική κάλυψη).

Προσφέρει υπεύθυνη και αξιόπιστη κάλυψη αντικειμένων ή συλλογών κατά την:

•Μεταφορά (στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
•Έκθεση (στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
•Αποθήκευση.
•Συντήρηση.
•Διατήρηση εντός κατοικίας.

 

 

 

Προσωπική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη


Καθημερινά μπορούν να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειάς σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς:

• Επισκέπτεστε ένα μαγαζί, ρίχνετε κατά λάθος και σπάτε ένα
 ακριβό βάζο
• Ο σκύλος σας δαγκώνει έναν περαστικό
• Τα παιδιά σας παίζοντας σπάζουν την προθήκη του γειτονικού
 καταστήματος
• Διασχίζοντας απρόσεχτα το δρόμο, αναγκάζετε έναν οδηγό, για
 να σας αποφύγει, να στρίψει απότομα και να προκαλέσει υλικές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Για τις περιπτώσεις αυτές και άλλες παρόμοιες, το εν λόγω ασφαλιστήριο καλύπτει την οικογενειακή σας υποχρέωση μέσα στα όρια της ασφάλισης, για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας, για το οικιακό προσωπικό καθώς και για τα κατοικίδια ζώα.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Προστασία Αυτοκινήτου


Το αυτοκίνητο είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Έτσι πέρα από την υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων παρέχουν μια σειρά από ασφαλιστικές καλύψεις, που μεμονωμένα ή υπό μορφή πακέτου εξασφαλίζουν πληρέστερα αυτό το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

Με αυτά τα ασφαλιστήρια καλύπτονται οι Υποχρεωτικές καλύψεις:

• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων μέχρι  : € 500.000
• Υλικές Ζημιές μέχρι                            : € 100.000

Προαιρετικά καλύπτονται οι κίνδυνοι:

• Πυρκαγιά,
• Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες πυρός
• Ολική και Μερική Κλοπή
• Θραύση Κρυστάλλων
• Ίδιες ζημίες οχήματος (Μικτή),
• Ίδιες ζημίες οχήματος από τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες
• Ίδιες ζημίες οχήματος από Φυσικά Φαινόμενα
• Υλικές Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
• Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή εκρήξεως σε τρίτους
• Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου
• Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων
• Αστική Ευθύνη κατά τη μεταφορά
• Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη,
• Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
• Νομική Προστασία
• Φροντίδα Ατυχήματος

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας


Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι πολύπλοκοι και πολυσχεδείς. Το δίκαιο σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Προκειμένου να δικαιωθείτε, χρειάζεται να ακολουθήσετε χρονοβόρες διαδικασίες που πολλές φορές στοιχίζουν μία περιουσία.

Ο Ασφαλιστής της νομικής προστασίας πληρώνει:

1. τις αμοιβές δικηγόρων της εκλογής σας
2. τα δικαστικά έξοδα
3. τις αμοιβές πραγματογνωμόνων
4. τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
5. τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων
6. τα έξοδα προσφυγών ενώπιον των διοικητικών αρχών
7. τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
8. και την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Νομική Προστασία Οχήματος

Ποιόν προστατεύει:

•τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου οχήματος.
•οποιονδήποτε οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους συνεπιβαίνοντες.
•τον ασφαλισμένο προσωπικά, σαν οδηγό άλλου οχήματος που δεν ανήκει σ΄αυτόν.

Σε ποιες περιπτώσεις καλύπτει :

•Όταν μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατυχήματα θελήσετε να διεκδικήσετε  αποζημίωση από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για υλικές ζημιές ή  σωματικές βλάβες, που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο σας, σ΄εσάς ή στους  συνεπιβαίνοντες.
•Όταν θέλετε να υπερασπίσετε το εαυτό σας στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση  κατηγοριών από αμέλεια που αναφέρονται στην πρόκληση σωματικών βλαβών τρίτων  με το όχημα σας.
•Όταν θέλετε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση  κατηγοριών για τροχαίες παραβάσεις.
•Όταν προκύψουν διαφορές από πώληση, ανταλλαγή, επισκευή κλπ. του  ασφαλισμένου οχήματος.
•Όταν σας αφαιρέσουν το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας ή τις πινακίδες.
•Όταν έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας εταιρία από συμβόλαια μικτής, πυρός,  κλοπής ή ατυχημάτων του ασφαλισμένου οχήματος.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Νομική Προστασία Οικογενείας

Ποιόν προστατεύει :

Τον ασφαλισμένο, την σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά.

Πότε σας προστατεύει:

•Όταν θέλετε να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημιές που προκάλεσαν τρίτοι  σ΄εσάς ή στην οικογένεια σας.
•Όταν θέλετε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας ή τα μέλη της οικογένειας σας  ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, για την απόκρουση κατηγοριών που  αναφέρονται σε εξ΄αμελείας παραβάσεις ποινικών, αστυνομικών και  υγειονομικών παραβάσεων.
•Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των μελών της οικογενείας με  τον εργοδότη, κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
•Στις διαφορές από συναλλαγές της καθημερινής ζωής, όπως, αγορές,  πωλήσεις, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια κλπ.
•Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας σας.
•Στις διαφορές σας με το ασφαλιστικό σας ταμείο.
•Στις διαφορές σας με την ασφαλιστική σας εταιρία από συμβόλαια ζωής,  πυρός, κλοπής, αστικής ευθύνης.
•Όταν χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και  κληρονομικού δικαίου.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Νομική Προστασία Οικίας & Διαμερίσματος

Ποιόν καλύπτει :

Αυτόν που έχει στην ιδιοκτησία του ένα σπίτι, διαμέρισμα ή κατάστημα και θέλει να το ενοικιάσει.

Πότε σας καλύπτει :

•Όταν ο ενοικιαστής αρνείται ή κωλυσιεργεί να καταβάλει το ενοίκιο.
•Όταν αρνείται ή δυστροπεί να δεχτεί να καταβάλει την αύξηση.
•Όταν αποχωρήσει και αφήσει απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.
•Όταν αρνείται να αποχωρήσει και να παραδώσει ελεύθερο το ακίνητο.
•Όταν έχετε απαιτήσεις εναντίον του ενοικιαστή για ζημιές που προκάλεσε στο ακίνητο   σας ή για επισκευές που δεν πληρώνει.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Νομική Προστασία Σκαφών αναψυχής

Ποιόν καλύπτει :

Τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου σκάφους.

Πότε σας καλύπτει :

•Αν κατηγορείστε για τραυματισμό ή θάνατο λουομένου με το σκάφος.
•Όταν κατηγορείστε για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, έλλειψη σωστικών και γενικά   για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τον ελλιμενισμό, την   καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβολήσει κλπ., η ARAG αναλαμβάνει να σας   υπερασπίσει στα ποινικά δικαστήρια.
•Αν έχετε απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ΄εσάς ή στους συνεπιβαίνοντες.
•Αν έχετε απαιτήσεις εναντίον τρίτων ή της ασφαλιστικής τους εταιρίας για ζημιές που προκάλεσαν   στο σκάφος σας.
•Αν έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το σκάφος.
•Αν έχετε διαφορές εναντίον επισκευαστικής εταιρίας ή από μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου κλπ.

Που ισχύει η κάλυψη
Στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφαλίσεις Σκαφών

Σύμφωνα με το νέο Νόμο 2743/99 η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής & ταχύπλοων σκαφών είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Με την ασφάλιση αυτή καλύπτονται σκάφη προσωπικής αναψυχής, με ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία χρησιμοποιούνται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Οι καλύψεις που περιλαμβάνει η ασφάλιση είναι:

1. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων

Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων
μέχρι €300.000 κατ΄ ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο

Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων
μέχρι € 150.000 κατ' ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια

Θαλάσσια Ρύπανση
μέχρι € 90.000 κατ' ατύχημα και αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική διάρκεια (αφορά αποκλειστικά στις δαπάνες που θα γίνουν για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε)

2. Ασφάλιση Σκάφους, μηχανών και εξοπλισμού

Πρόκειται για ασφαλιστήριο τύπου <<Κατά Παντός Κινδύνου>> και καλύπτει ζημιές ή απώλειες στο ίδιο το σκάφος από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται σύμφωνα με τις ρήτρες Institute Yacht Clauses.
Ενδεικτικά καλύπτονται οι ζημίες:
Φωτιάς,  Κλοπής,  Βυθίσεως,  Συγκρούσεως-Προσαράξεως,  Εκρήξεως,  Κακόβουλων Ενεργειών  κτλ.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αμοιβαία Κεφάλαια


Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μία κοινή περιουσία που σχηματίζεται από τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων επενδυτών που ονομάζονται μεριδιούχοι. Η κοινή αυτή περιουσία επενδύεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων) σε μετοχές, ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις, συνάλλαγμα κ.λπ. και φυλάσσεται από το Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που είναι πάντα τράπεζα.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία επενδύουν τα διαθέσιμά τους τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές και, ανάλογα με την επενδυτική τους πολιτική και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους, μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες, όπως:

•Μετοχικά
•Μικτά
•Ομολογιακά
•Διαχειρίσεως Διαθεσίμων.
 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ" κάτι που εκτός των άλλων σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση ακόμη και για το αρχικό κεφάλαιο της επενδύσεως. Παρ' όλα αυτά, ο επενδυτικός κίνδυνος που αναλαμβάνετε επενδύοντας σε μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι μικρότερος από τον κίνδυνο που θα αναλαμβάνατε, εάν είχατε επενδύσει κατ' ευθείαν σε μετοχές. Επενδύοντας σε μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, μειώνετε τον επενδυτικό σας κίνδυνο, λόγω της εξειδικευμένης και επαγγελματικής διαχειρίσεως και της μεγάλης διασποράς των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αυτού του είδους.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια έρχονται να καλύψουν την ανάγκη για πιο αποτελεσματικές και πιο αποδοτικές επενδύσεις. Η ανάγκη αυτή έχει δημιουργηθεί αφενός από την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και αφετέρου από την πολυπλοκότητα των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνεχώς εξελίσσονται. Δίνουν όμως λύση με τη δύναμη που δημιουργούν λόγω του όγκου τους ενώ διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας των επιλογών του επενδυτή.

Μερικά από τα πλέον σημαντικά πλεονεκτήματά τους, τα οποία οδήγησαν τον
θεσμό σε απόλυτη επιτυχία είναι:

· Η επαγγελματική διαχείριση
· Η διαπραγματευτική ισχύς
· Η δυνατότητα άμεσης ρευστότητας
· Ο μειωμένος επενδυτικός κίνδυνος λόγω διασποράς τοποθετήσεων
· Η δυνατότητα επενδυτικών επιλογών
· Η ευέλικτη πρόσβαση από πλευράς χρόνου και ποσών
· Η δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής επιλογής του πελάτη
· Η απόλυτα (νομοθετικά) κατοχυρωμένη διαδικασία ενημέρωσης του πελάτη

Τέλος, καθώς ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εδραιώνεται όλο και περισσότερο στη συνείδηση του κοινού ως εργαλείο επένδυσης, η διαφοροποίησή τους έγκειται στην αποτελεσματικότητα των εταιριών διαχείρισης.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια


Αυτό το ασφαλιστήριο προσφέρει στα ασφαλιζόμενα οχήματα και στον οδηγό τους οδική και ταξιδιωτική βοήθεια όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.


Οδική Βοήθεια


• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης
• Ρυμούλκηση του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο
• Μεταφορά ή επαναπατρισμός του καλυπτομένου οχήματος σε συνεργείο του τόπου    κατοικίας του ασφαλισμένου.
• Φύλαξη του καλυπτομένου οχήματος
• Επάνοδος των επιβαινόντων στην μόνιμη κατοικία τους
• Έξοδα διανυκτερεύσεως των επιβαινόντων στον τόπο που συνέβη το ατύχημα
• Έξοδα εισιτηρίων του οδηγού για την ανάκτηση του οχήματός του μετά την επισκευή
• Νομική προστασία στο εξωτερικό, μέχρι € 2.934,70
• Ποινική εγγύηση στο εξωτερικό, μέχρι € 2.934,70

Οι καλύψεις της Οδικής Βοήθειας ισχύουν σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας καθώς και σε όλη την Ευρώπη

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ταξιδιωτική Βοήθεια


•Κάλυψη απώλειας αποσκευών
•Εντοπισμός και μεταφορά των αποσκευών στον τόπο διανομής
•Κάλυψη εξόδων μεταφοράς ή επαναπατρισμού σε περίπτωση ασθενείας ή  τραυματισμού του ασφαλισμένου
•Κάλυψη εξόδων μεταφοράς ή επαναπατρισμού συνεπιβαινόντων και συγγενών   προσώπων
•Επίσκεψη συγγενούς προσώπου
•Πρόωρη επιστροφή λόγω απώλειας ζωής συγγενούς προσώπου ή ζημίας στην κατοικία
•Παράταση διαμονής για λόγους αναρρώσεως
•Επαναπατρισμός σορού
•έξοδα νοσηλείας στο Εξωτερικό

Οι καλύψεις της Ταξιδιωτικής Βοήθειας ισχύουν παγκοσμίως

Ασφαλιστήρια Περιουσίας

Καλύπτονται Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και ύστερα από έρευνα για την εξακρίβωση των πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών.

Οι καλύψεις προσφέρονται με :

 <<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφαλιστήρια κατονομαζομένων κινδύνων


Ενδεικτικά αυτοί μπορεί να είναι:

• Πυρκαγιά , Κεραυνός
• Πυρκαγιά από δάσος
• Ζημιές από καπνό
• Έκρηξη
• Βραχυκύκλωμα
• Τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές,
 κακόβουλες ενέργειες.
• Πλημμύρα, θύελλα , καταιγίδα, θραύση ή / και διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης - θέρμανσης - κλιματισμού - αποχετεύσεως.
• Σεισμός και πυρκαγιά προερχόμη από σεισμό
• Καθίζηση, Κατολίσθηση
• Πτώση αεροσκαφών
• Πρόσκρουση οχημάτων
• Κλοπή δια ρήξεως, ζημίες κλέφτη
• Αποκομιδή συντριμμάτων
• Θραύση κρυστάλλων
• Απώλεια ενοικίων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
• Έξοδα για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών.
• Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς και εκρήξεως (έναντι γειτόνων ή/και ιδιοκτήτη του ακινήτου)
• Απώλεια του μεικτού κέρδους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Κατά παντός κινδύνου ( All Risks )


Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός από αυτούς που ρητά στο ασφαλιστήριο εξαιρούνται.Με αυτόν τον τρόπο παρέχετε η μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη και καθίσταται πιο εύχερο να προσδιοριστεί αν κάποιο ζημιογόνο γεγονός οφείλετε σε καλυπτόμενο ή μη καλυπτόμενο κίνδυνο. Το κόστος του είναι υψηλότερο από αυτό της ασφάλισης σε <<κατονομαζόμενος κινδύνους>> και συνήθως συνοδεύεται με εφαρμογή ενιαίας απαλλαγής σε όλους τους κινδύνους.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Απώλεια του μεικτού κέρδους


Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την απώλεια κερδών που προκύπτει από κίνδυνο που αποζημιώνεται από το ασφαλιστήριο πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων.
Ασφαλίζει τις πραγματικές οικονομικές απώλειες του ασφαλιζομένου που στην πράξη είναι:

• Το καθαρό κέρδος
• Οι σταθερές δαπάνες (π.χ. ενοίκιο - προσωπικό κ.λ.π.)
• Το αυξημένο κόστος εργασίας

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πολυασφαλιστήριο Καταστημάτων, Γραφείων


Καλύπτουν τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο ( εξοπλισμό ή/και εμπορεύματα)

Ενδεικτικές Καλύψεις:

Πυρκαϊά - Κεραυνό - Καπνό
•Τρομοκρατικές ενέργειες
•Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλες ενέργειες
•Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα - Χιόνι - Παγετό
•Θραύση, διαρροή σωληνώσεων
•Έκρηξη πάσης φύσεως
Aπώλεια μετρητών και/ή επιταγών από ληστεία, (Hold-up)
•Πρόσκρουση οχήματος
•Πτώση αεροσκαφών
•Δάσος
•Βραχυκύκλωμα
•Θραύση κρυστάλλων - υαλοπινάκων
•Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαϊάς και εκρήξεως
•Γενική αστική ευθύνη
•Απομάκρυνση συντριμμάτων
•Χαρτόσημο αποζημιώσεως
•Επακόλουθες ζημίες διαρρήξεως
•Κλοπή δια ρήξεως
•Σεισμός η/και πυρκαγιά από σεισμό

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για ασφαλιστήρια τύπου "Κατά Παντός Κινδύνου" και παρέχουν προστασία σε οποιαδήποτε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργο, εγκατεστημένα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Επιπλέον δίνετε κάλυψη απώλειας κερδών (loss of profits) ή απώλειας προϋπολογισθέντων κερδών ( Advance loss of profit ).

 

Kατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractors All Risks - CAR)
Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολογήσεως (
Election All Risks - EAR)

Με το CAR καλύπτονται << κατά παντός κινδύνου>> όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού,ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως:

• Κτίρια κατοικιών και γραφείων, νοσοκομεία, σχολεία, θέατρα, στάδια κ.ο.κ
• Εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
• Δρόμους, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια.
• Γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, συστήματα υδρεύσεως και αποχετεύσεως, κανάλια, λιμάνια.

Με το EAR καλύπτονται <<Κατά Παντός Κινδύνου>> όλα τα έργα συναρμολογήσεως όπως:

• Ανεξάρτητες μηχανές όπως:
Στροβίλους, γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, μηχανές εσωτερικής καύσεως, ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές, ανορθωτές, αντλίες, ανελκυστήρες, γερανούς, τυπογραφικές μηχανές κ.ο.κ.
• Εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας, συστήματα σωληνώσεων, δεξαμενές, μεταλλικές γέφυρες.
• Πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ενεργείας.

Το CAR και το EAR καλύπτει τα ακόλουθα:

• Τις εργασίες της συμβάσεως
• Τον εργοστασιακό εξοπλισμό
• Τον μηχανικό εξοπλισμό κατασκευής
• Τις δαπάνες αποκομιδής των ερειπίων
• Την αστική ευθύνη
• Την γειτνιάζουσα ή περιβάλλουσα περιουσία (Υφιστάμενες εγκαταστάσεις κ.τ.λ)

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού Έργων
(
contractors' Plant and Machinery - CPM)


Καλύπτονται <<Κατά Παντός Κινδύνου>> όλα τα αυτοκινούμενα, κινητά σταθερά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια όπως γερανοί, μπουλτόζες, εκσκαφείς, μηχανές σκυροδέματος, αντλίες, φορτηγά ή άλλα οχήματα εργοταξίου κ.τ.λ. Δεν καλύπτονται τα οχήματα που έχουν γενική άδεια κυκλοφορίας

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Απερατωθέντων Έργων Πολιτικού Μηχανικού( CECR)
(
Civil Engineering Completed Risks - CECR)Με αυτό το ασφαλιστήριο που είναι <<Κατονομαζόμενων Κινδύνων>> καλύπτονται μεγάλα έργα Πολιτικού Μηχανικού ή/και Συναρμολογήσεως ( φράγματα, γέφυρες, λιμάνια κ.ο.κ) μετά την ημερομηνία περάτωσή τους και μέχρι την παραλαβή από τον κύριο του έργου.
Οι κίνδυνοι που καλύπτονται με αυτά τα ασφαλιστήρια είναι:

• Πρόσκρουση χερσαίου οχήματος ή πλωτού μέσου, πτώση αεροσκαφών ή άλλης ιπτάμενης συσκευής ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.
• Σεισμός, ηφαιστιογενής έκρηξη, παλιρροϊκό κύμα.
• Θύελλα (άνεμος ισχυρότερος του 8ου βαθμού της κλίμακας
beaufort)
• Πλημμύρα, κατακλυσμός από νερό
• Υποχώρηση εδάφους, κατολίσθηση εδάφους ή βράχων, η οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση εδάφους.
• Παγετός, χιονοστιβάδα, σχηματισμός πάγου, πτώση χιονιού.
• Βανδαλισμός που προκαλείται από μεμονωμένα άτομα
• Πυρκαγιά, Κεραυνός , Έκρηξη.

 

 

Ασφάλιση απώλειας κερδών του ιδιοκτήτη ενός έργου υπό κατασκευή
(
Principal΄s advance loss of profit - Alpo)


Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτεται η απώλεια κερδών από έλλειψη εκμετάλλευσης λόγω καθυστέρησης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και παρακώλυση λειτουργίας του έργου ή/και αύξησης του κόστους κατασκευής που οφείλεται σε ζημιές που έχει υποστεί το έργο κατά την διάρκεια της περιόδου ασφαλίσεως. Για να δοθεί αυτό το ασφαλιστήριο πρέπει να εκδοθεί παράλληλα και υποχρεωτικά με ασφαλιστήριο <<Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων ή Συναρμολογήσεως>>.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(
Electronic Equipment Insurance - EEI)


Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτετε ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για όλους τους πιθανούς κινδύνους εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται.
Οι κατηγορίες των ηλεκτρονικών μηχανημάτων που είναι δυνατόν να ασφαλιστούν είναι:

• Συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εγκαταστάσεων κ.οκ)
• Ηλεκτρονικά μηχανήματα για ιατρική χρήση
• Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, τηλέτυπα, τηλέφωνα, μηχανήματα ραδιοεπικοινωνιών, ραδιοτηλεοπτικοί πομποί και άλλα παρόμοια μηχανήματα.
• Διάφορα - ποικίλος εξοπλισμός ( Εξοπλισμός τηλεοπτικών στούντιος, στούντιος ηχογραφήσεων, ηλεκτρονικοί πίνακες αναγραφής αποτελεσμάτων αγώνων κ.ο.κ)

Το εν λόγω ασφαλιστήριο απαρτίζεται από τρία τμήματα:

Τμήμα Ι: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες όλών των κατηγοριών ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Τμήμα ΙΙ: Καλύπτονται οι υλικές ζημίες που θα υποστούν οι εξωτερικοί φορείς όπως μαγνητικές ταινίες, δίσκοι, δισκέτες καθώς και τα έξοδα επανεγγραφής των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου του τμήματος Ι.

Τμήμα ΙΙΙ: Καλύπτονται τα έξοδα ενοικιάσεως υποκατάστατου συστήματος Η/Υ και εγκαταστάσεων σε περίπτωση επελεύσεως καλυπτομένου κινδύνου από το τμήμα Ι

                                                                                                      

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Ζημίας σε Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό
(
Electronic Equipment Loss of Profit - EEI /LoP)


Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την απώλεια του μικτού κέρδους που επέρχεται σαν συνέπεια διακοπής ή παρακωλύσεως της λειτουργίας της επιχειρήσεως και οφείλεται σε υλική ζημιά στον ασφαλιζόμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είναι αποζημιώνεται από το ασφαλιστήριο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Ασφαλίζει τις πραγματικές οικονομικές απώλειες του ασφαλιζομένου που στην πράξη είναι:

• Το καθαρό κέρδος
• Οι σταθερές δαπάνες
• Το αυξημένο κόστος εργασίας

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών (Machinery Insurance - M)


Πρόκειται για ασφάλιση ατυχημάτων σε μηχανήματα και αναφέρεται αποκλειστικά σε εσωτερικές ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι καλύπτει την απρόβλεπτη και αιφνίδια απώλεια ή ζημία στα ασφαλισμένα μηχανήματα η οποία δημιουργεί ανάγκη αντικαταστάσεως ή επισκευής. Οι ζημιές ή απώλειες που αποζημιώνονται από αυτό το ασφαλιστήριο οφείλονται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω αιτίες:

• Ελαττωματικός σχεδιασμός (μετά την εκπνοή της εγγύησης του κατασκευαστή)
• Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια κακόβουλες ενέργειες.
• Απόσχιση λόγω της φυγόκεντρης δυνάμεως
• Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσεως
• Έλλειψη νερού σε λέβητες
• Φυσική έκρηξη - ενδόρρηξη - κατάρρευση
• Θύελλα παγετός

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Απώλειας Κερδών συνεπεία Βλαβών Μηχανημάτων
(
Machinery Loss of Profits - MLoP)


Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την απώλεια κερδών που προκύπτει από μηχανική βλάβη που αποζημιώνεται από το ασφαλιστήριο Μηχανικών Βλαβών. Ασφαλίζει τις πραγματικές οικονομικές απώλειες του ασφαλιζομένου που στην πράξη είναι:

• Το καθαρό κέρδος
• Οι σταθερές δαπάνες
• Το αυξημένο κόστος εργασίας

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Αλλοιώσεως Αποθηκευμένων Προϊόντων - Εμπορευμάτων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.
(
Deterioration of Stock - DoS)


Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτονται ζημιές σε εμπορεύματα τα οποία φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάμους , λόγω μηχανικής βλάβης των ψυκτικών μηχανημάτων. Η ασφάλιση δίνεται υποχρεωτικά σε συνδυασμό με ασφαλιστήριο μηχανικών βλαβών των μηχανημάτων της εν λόγω εγκατάστασης.
Τα αίτια της αλλοιώσεως μπορεί να είναι:

• Άνοδος ή πτώσης της θερμοκρασίας ψύξεως
• Η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαφυγή ψυκτικού υγρού μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους ( Η αξία του ιδίου
   ψυκτικού υγρού δεν καλύπτεται)
• Σε περίπτωση αποθηκεύσεως σε συνθήκες ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, η ακατάλληλη σύνθεση της
   ατμόσφαιρας αυτής.
• Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ( προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δύο τουλάχιστον διαφορετικών σταθμών
   παροχής ρεύματος ή ύπαρξη εφεδρικής γεννήτριας ικανής να καλύψει τις ανάγκες για ρεύμα των    ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων).

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφαλίσεις Ευθύνης

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τον ασφαλιζόμενο για τις οικονομικές συνέπειες της Αστικής του Ευθύνης από αδικοπραξία, όπως την ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά άρθρα, για ποσά τα οποία θα υποχρεωθεί με νόμιμη διαδικασία να καταβάλει προς τρίτους. Καλύπτονται δηλαδή Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημίες, ή οικονομικές απώλειες που θα προξενηθούν σε τρίτους, από παραλείψεις που προέρχονται από αμέλεια. Δεν καλύπτονται φυσικά οι σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή αυτές που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Γενική Αστική Ευθύνη


Καλύπτονται ζημιές (Θάνατος, Σωματικές Βλάβες ή/και Υλικές Ζημιές) που θα προξενηθούν σε τρίτους με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή/και των προστηθέντων του, από την χρήση, κατοχή και εν γένει λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Ενδεικτικά κατηγορίες κινδύνων που καλύπτονται είναι:
 

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία αρτοποιείων

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων, κέντρων αισθητικής - γυμναστικής

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία εκπαιδευτηρίων, σχολείων, φροντιστηρίων, παιδικών σταθμών.

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία καταστημάτων (π.χ ένδυσης, ειδών δώρων , ανθοπωλείων, οπτικών ειδών βιβλιοπωλείων κ.ο.κ)

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίων, εστιατορίων self service, ταβερνών, ζαχαροπλαστείων κ.ο.κ (περιλαμβάνει και η τροφική δηλητηρίαση)

• Αστική Ευθύνη διοργανωτών εκθέσεων

• Αστική Ευθύνη εκθετών

• Αστική Ευθύνη ιδιοκτητών γραφείων, ιατρείων

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία Πρατηρίων βενζίνης, πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, σταθμών (parking) αυτοκινήτων, συνεργείων αυτοκινήτων

• Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία super markets

• Αστική Ευθύνη από φωτεινές επιγραφές, πανό κ.ο.κ

• Αστική Ευθύνη ιδιοκτητών φαρμακείων

• Αστική Ευθύνη διαχειριστών πολυκατοικιών και Αστική Ευθύνη από την χρήση κοινόχρηστων χώρων.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη


Όπως σε πολλές χώρες έτσι και στη χώρα μας η αστική ευθύνη του εργοδότη και των αντιπροσώπων του, έναντι των υπαλλήλων και των εργατών του που απασχολούνται στη επιχείρηση για τυχόν απαιτήσεις προς αποζημίωση εξαιτίας σωματικής βλάβης από εργατικό ατύχημα, που συνέβη κατά τη διάρκεια της εργασίας, καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση. Ο εργοδότης υποχρεούται σε πρόσθετη καταβολή, για να εξισωθεί το πραγματικό (τεκμαρτό) ημερομίσθιο του ζημιωθέντα. Και τούτο μετά την καταβολή από τον φορέα της κύριας κοινωνικής ασφάλισης της αποζημίωσης (άρθρα 657, 658 του Αστικού Κώδικα). Επίσης είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει τα ποσά εκείνα που αφορούν αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης του ζημιωθέντα, συνήθως όμως μετά από δικαστική απόφαση (άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα).

Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτεται η εκ του νόμου Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου και των προστηθέντων του, προς τους υπαλλήλους του, για σωματικές βλάβες \ θάνατο που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία ή εξ αφορμής αυτής όπως η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ημερήσιας αποζημιώσεως του Ι.Κ.Α και του ημερομισθίου του εργαζομένου (Άρθρα 657, 658 Α.Κ.), καθώς και χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ( Άρθρα 932 ΑΚ)

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αστική Ευθύνη Ελαττωματικών Προϊόντων


Το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εξέδωσε στις 25/7/85 την οδηγία 85/374 ΕΟΚ ''Για προσέγγιση των νομοθετικών , κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων''. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 της οδηγίας τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να προσαρμόσουν ανάλογα εντός ορισμένης προθεσμίας τις εσωτερικές τους νομοθεσίες. Η Ελλάδα με το ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών υιοθέτησε τις ρυθμίσεις της Οδηγίας καθιερώνοντας ειδική ευθύνη του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα .

Αντικειμενική Ευθύνη:

Κείμενο του νόμου, Άρθρο 6 παράγραφος 1:
''Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημιά που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του''.
Αυτό σημαίνει ότι:

• Δεν είναι απαραίτητο να αποδεχθεί η υπαιτιότητα
• Ο παραγωγός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί επικαλούμενος μεμονωμένο λάθος της παραγωγής που δεν υπέπεσε στην αντίληψή του.
• Δεν απαλλάσσεται με το να υποδείξει ότι για το ελάττωμα ευθύνονται οι προμηθευτές του.

Προϊόν

Σύμφωνα με το άρθρο 6, ''Προϊόν'' κατά την έννοια του νόμου (Άρθρο 6 παρ. 2 θεωρείται κάθε κινητό, ακόμη και αν είναι ενσωματωμένο σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Δεν εξαιρούνται οι γεωργικές πρώτες ύλες και τα προϊόντα κυνηγίου. Ως ''προϊόν'' θεωρείται και ο ηλεκτρισμός.
Αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα.

Έκταση της ευθύνης

Απεριόριστη για θάνατο ή σωματικές βλάβες και ζημία ή καταστροφή κάθε περιουσιακού στοιχείου. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 του νόμου η ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και της ψυχικής οδύνης διέπονται από τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες.

Πηγές ζημιών Αστικής Ευθύνης Προϊόντων

Οι πηγές ζημιών Αστικής ευθύνης προϊόντων μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Από ελαττωματική σχεδίαση (faulty desiqn)
Δηλαδή από λάθη και παραβλέψεις κατά την σχεδίαση , την επεξεργασία ή την παραγωγή του προϊόντος. Π.χ σε μαζική παραγωγή ελαστικών αυτοκινήτων, αν η βαλβίδα αέρος είναι ελαττωματική, όλη η σειρά είναι επικίνδυνη.

2. Από λάθη εργατών κατά την παραγωγή

Δηλαδή από από αμέλεια κατά την διάρκεια της εργασίας πχ αν κάποια μηχανή ελέγχου δεν λειτουργεί για λίγο και ο χειριστής δεν προσέξει, τα προϊόντα που θα περάσουν είναι δυνατόν να είναι ελαττωματικά.

3. Λανθασμένη συμβουλή ή αμέλεια προειδοποίησης

Αν ο κατασκευαστής δεν δίνει αρκετές πληροφορίες ή δίνει λάθος οδηγίες σχετικά με την χρήση του προϊόντος ή δεν προειδοποιεί και δεν κατατοπίζει τον αγοραστή για τυχόν κινδύνους, που έχει το προϊόν ή που μπορεί να φέρει λανθασμένη χρήση του.

Το ασφαλιστήριο Ευθύνης Προϊόντων

Η ασφάλιση Ευθύνης προϊόντων είναι μια πάρα πολύ διαδεδομένη κάλυψη στο εξωτερικό.
Ασφαλίζεται ο κατασκευαστής ή ο έμπορος για τυχόν ατυχήματα ή ζημίες, που θα προξενήσουν και θα οφείλονται σε ελαττωματικά προϊόντα που πουλήθηκαν ή διατέθηκαν ή τροποποιήθηκαν ή συντηρήθηκαν από τον ασφαλισμένο. Π.χ Χαλασμένες κονσέρβες,
αλλοιωμένα παγωτά, ελαττωματικά μηχανήματα κ.λ.π. Καλύπτει τους κινδύνους από την χρονική στιγμή που το προϊόν δεν βρίσκεται πια στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή
ή ο ασφαλισμένος δεν έχει τον άμεσο έλεγχο στο προϊόν του, δηλαδή βρίσκεται στην αγορά. Για θεμελιωθεί αυτή η ευθύνη βάσει του νόμου, ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει τη ζημιά, το ελάττωμα του προϊόντος και την σχέση - αιτιώδη συνάφεια - μεταξύ
ελαττώματος και ζημιάς.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Αστική Ευθύνη Οδικού Μεταφορέα

Μεταφορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί τη μεταφορά. Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτεται η ευθύνη του μεταφορέα για τις άμεσες υλικές απώλειες ή ζημιές που μπορεί να υποστούν τα εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων, κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους.
Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

• Πυρκαγιά, κεραυνός , Έκρηξη
• Ανατροπή του οχήματος και πτώση σε χαράδρα
• Σύγκρουση και/ή ανατροπή του οχήματος με άλλα μεταφορικά μέσα, σταθερά σώματα ή κατασκευές
• Πυρκαγιά , σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη ή βύθιση οχηματαγωγού πλοίου συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Αβαρίας
• Ολική - Μερική Κλοπή
• Διαβροχή
• Πτώση εμπορευματοκιβωτίων
• Γενική Αβαρία

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Αστική Ευθύνη Διαμεταφορέα

Διαμεταφορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαμεσολαβεί μεταξύ του αποστολέα ή / και του παραλήπτη των πραγμάτων ή / και του μεταφορέα / ων, αναλαμβάνει την επιμέλεια της σύναψης της συμβάσεως μεταφοράς ή / και την επιμέλεια της διενέργειας της μεταφοράς με ξένα μεταφορικά μέσα, καθώς και την επιμέλεια του εκτελωνισμού των μεταφερομένων πραγμάτων.

Το ασφαλιστήριο Ευθύνης Διαμεταφορέα καλύπτει την νομική ευθύνη του ασφαλιζομένου Διαμεταφορέα για άμεσες
υλικές ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται:

1. Σε επαγγελματικώς συσκευασμένα εμπορεύματα ιδιοκτησίας τρίτων που μεταφέρονται υπό το καθεστώς Εσωτερικών ή Διεθνών Νόμων, Κανονισμών, Συμβάσεων ή Διαδικασιών που διέπουν την διακίνηση φορτίων.

2.
Σε εμπορευματοκιβώτια (containers), ιδιοκτησίας τρίτων, που χρησιμοποιούνται για την ομαλή διακίνηση ή διαχείριση των εμπορευμάτων είτε κατά την διάρκεια του ταξιδιού είτε της ενδιάμεσης αποθήκευσης

Τέλος το εν λόγω ασφαλιστήριο καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη του διαμεταφορέα για απαιτήσεις εγειρόμενες εναντίον του εξ αιτίας λαθών ή παραλείψεων που είχαν σαν αποτέλεσμα άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες στα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών

Ιατρικό λάθος ή παράλειψη ορίζεται <<Ως η αποτυχία ενός επαγγελματία να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες εξαιτίας μιας αδικαιολόγητης άγνοιας ή αμέλειας με αποτέλεσμα κάποια Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά σε τρίτους>>. Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης ιατρών καλύπτει:

1. Την αστική ευθύνη προς τρίτους κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για περιπτώσεις που θα προκαλέσουν :

• Σωματική Βλάβη
• Απώλεια Ζωής
• Υλικές Ζημιές λόγω αμέλειας ή παραλείψεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2
. Την αστική ευθύνη για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου.

3
. Τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων


 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Οι παραπάνω καλύψεις δεν παρέχονται σε Πλαστικούς Χειρούργους (Ιδιαίτερη Μελέτη)
• Οι ειδικευόμενοι Ιατροί μπορούν να ασφαλιστούν με το σχέδιο Α

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επαγγελματική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης φαρμακοποιών καλύπτει:

1. Την αστική ευθύνη προς τρίτους κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας για περιπτώσεις που θα προκαλέσουν :

• Σωματική Βλάβη
• Απώλεια Ζωής
• Υλικές Ζημιές

λόγω αμέλειας ή παραλείψεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την αστική ευθύνη για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους στο χώρο του φαρμακείου.

3. Τα δικαστικά έξοδα και τις αμοιβές των δικηγόρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για κάθε βοηθό, εισπράττεται επιπλέον 30% επί των ετήσιων ολικών ασφαλίστρων.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Επαγγελματική Ευθύνη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων


Καλύπτονται ιδιωτικές ή κρατικές κλινικές ή νοσοκομεία για ατυχήματα που είναι δυνατόν προκληθούν σε τρίτους (Ασθενείς) εξαιτίας λανθασμένης διάγνωσης ή θεραπευτικής αγωγής, λάθους στην χορήγηση φαρμάκων, στο χειρισμό ιατρικών μηχανημάτων, εφόσον αυτός που θα κάνει το λάθος ανήκει στο επιστημονικό, βοηθητικό ή διοικητικό προσωπικό του ασφαλιζομένου.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Επαγγελματική Ευθύνη Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών


Καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών από λάθος, αμέλεια ή παράληψη κατά τον

α) Σχεδιασμό
β) επίβλεψη ή επιτήρηση έργων

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρων


Καλύπτονται οι καθαρώς οικονομικές ζημίες οι οποίες προκύπτουν από λάθος, αμελή πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από την συνήθη άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του ίδιου ή των προστηθέντων του υπό την ιδιότητα του δικηγόρου

Παραδείγματα:

Α) Παροχή λάθους νομικών συμβουλών
Β) Μη τήρηση προθεσμιών
Γ) Λάθος χειρισμός δικαστικών, εξωδικαστικών υποθέσεων.

Δεν καλύπτονται δραστηριότητες οι οποίες δεν ανήκουν στις συνήθεις και παγιωμένες δραστηριότητες που ασκεί ένας δικηγόρος.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ορκωτών Ελεγκτών


Καλύπτονται οι καθαρώς οικονομικές ζημίες οι οποίες προκύπτουν από λάθος, αμελή πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από την συνήθη άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των λογιστών ή των φοροτεχνικών ή ορκωτών λογιστών ή των προστηθέντων αυτών.

Παραδείγματα:

Α) Ανεπαρκή γνώση φορολογικών νόμων
Β) Εσφαλμένη πληροφόρηση πελατών
Γ) Εσφαλμένη εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Προϊόντων

Με αυτό το ασφαλιστήριο καλύπτετε η μεταφορά εμπορευμάτων κατά την διάρκεια της μετακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας, κατά την εισαγωγή, ή κατά την εξαγωγή τους. Οι όροι καλύψεων είναι σύμφωνα με τις διεθνείς αναγνωρισμένες ρήτρες των Άγγλων Ασφαλιστών I.C.C (1.1.82)

Ρήτρες ''C''

• Πυρκαγιά ή έκρηξη
• Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου
• Ανατροπή ή εκτροχίαση του μέσου μεταφοράς δια ξηράς
• Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή μεταφορικού μέσου με οποιοδήποτε
  εξωτερικό αντικείμενο εκτός του νερού
• Εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου η καταφυγής
• Θυσία γενικής αβαρίας
• Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα

Ρήτρες ''Β''

• Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι

Συν

• Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνός
Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα
• Εισροή νερού, θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο
   εμπορευματοκιβώτιο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό
   χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε της βροχής
• Ολική απώλεια δέματος κατά το θαλάσσιο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια της
   φορτοεκφορτώσεως από και προς το πλοίο ή το πλωτό μέσο

Ρήτρες ''Α''

• Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφάλιση Κλοπής ή Ληστείας Χρηματοκιβωτίου - Ληστείας Ταμείου


Καλύπτεται η απώλεια χρημάτων(χαρτονομίσματα, κέρματα σε κυκλοφορία, επιταγές, γραμμάτια, γραμματόσημα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην ονομαστική αξία, χαρτόσημα, ένσημα και traveller' s cheques) εφόσον οφείλεται σε κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία του χρηματοκιβωτίου ή ληστεία ταμείου.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων


Καλύπτεται κάθε απώλεια χρημάτων (χαρτονομίσματα, κέρματα σε κυκλοφορία, επιταγές, γραμμάτια, γραμματόσημα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην ονομαστική αξία, χαρτόσημα, ένσημα και
traveller' s cheques) συνεπεία ληστείας εφόσον διαπραχθεί κατά την διάρκεια της μεταφοράς των χρημάτων από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ασφαλισμένου.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων


Καλύπτεται η άμεση χρηματική ζημία που θα υποστεί ο ασφαλισμένος εξαιτίας Κατάχρησης, Πλαστογραφίας, Υπεξαίρεσης Υπαλλήλων.

 

Ασφάλιση Πιστώσεων


Οι καταναλωτές πληρώνουν συνήθως για τις αγορές τους με μετρητά ή πιστωτικές κάρτες. Στον εμπορικό και βιομηχανικό κλάδο, όμως, οι πωλήσεις γίνονται με πίστωση. Η πληρωμή μετρητοίς αποτελεί την εξαίρεση. Η καθυστέρηση των πληρωμών λόγω οικονομικών δυσχερειών του πελάτη σας ή η πτώχευσή του, δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις στον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησής σας. Οι ζημιές που προέρχονται από απλήρωτους λογαριασμούς πελατών σας, μπορούν να βλάψουν σημαντικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης με αποτέλεσμα το περιθώριο κέρδους και η ρευστότητα να μειωθούν. Για να αντισταθμιστεί η οικονομική απώλεια μιας επισφαλούς απαίτησης η επιχείρηση, ανάλογα με το προ φόρων ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεών της, θα πρέπει να πραγματοποιήσει επιπλέον πωλήσεις πολλαπλάσιου ύψους.

Aπαιτούμενες επί πλέον πωλήσεις για αντιστάθμισμα των ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις:

Απώλεια λόγω αφερεγγυότητας αγοραστή

Απαιτούμενες επιπλέον πωλήσεις
περιθώριο καθαρού κέρδους προ φόρων

 

2%

5%

10%

€ 15.000

€ 750.000

€ 300.000

€ 150.000

€ 30.000

€ 1.500.000

€ 600.000

€ 300.000

€ 60.000

€ 3.000.000

€ 1.200.000

€ 600.000

€ 120.000

€ 6.000.000

€ 2.400.000

€ 1.200.000


Τα σημαντικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης πιστώσεων:

  Πρόληψη

Με τον έλεγχο που κάνει ο ασφαλιστής πιστώσεων προλαβαίνετε
  τις συναλλαγές σας με αφερέγγυους πελάτες

 

  Σωστή Ανάπτυξη Πωλήσεων

Με την παροχή έγκυρων εμπορικών πληροφοριών, διευκολύνεστε
  στην ανάπτυξη πωλήσεων σε υγιές πελατολόγια.

  Διευκόλυνση Χρηματοδοτήσεως

Το Ασφαλιστήριο-Συμβόλαιο Πιστώσεων αποτελεί πολύτιμο
  βοήθημα στην άμεση και χωρίς έξοδα χρηματοδότηση της   επιχείρησή σας από τις τράπεζες, με απλή εκχώρησή του

 

  Διεκδίκηση

Ο Ασφαλιστής Πιστώσεων διεκδικεί για λογαριασμό σας τις
  ασφαλισμένες απαιτήσεις σας.

  Αποζημίωση

Γρήγορη αποζημίωση και σε χρόνο συγκεκριμένο, γνωστό πριν
  από την έναρξη της ασφαλίσεως.

 

  Χρηματιστήριο

Βελτιώνεται η εικόνα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, πλεονέκτημα σημαντικό για την εισαγωγή της στην χρηματιστηριακή αγορά

Ασφάλιση Πιστώσεων - Γιατί τώρα

• Οι αγορές και οι νέοι πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο, κυρίως, στο   εξωτερικό καθώς και η διεθνοποίηση των συναλλαγών, απαιτούν   ιδιαίτερη   προσοχή και εμπεριέχουν νέους κινδύνους.
• Ο έντονος εγχώριος και διεθνής ανταγωνισμός οδηγεί σε πιστώσεις   μεγαλύτερης διάρκειας, άρα και σε αυξανόμενο πιστωτικό κίνδυνο   για τους πωλητές
• Κάθε περίοδος οικονομικής ύφεσης παρουσιάζει υψηλές τάσεις   πτωχεύσεων. Ιδιαίτερα οι μεγάλες πτωχεύσεις, δημιουργούν   αλυσιδωτές αντιδράσεις (Σύνδρομο του Ντόμινο), με αποτέλεσμα να οδηγούν τις   επιχειρήσεις σε προβλήματα   πληρωμών και   ρευστότητας, με άμεσο   κίνδυνο κατάρρευσης.
• Είναι φυσικό, κάτω από τέτοιες οικονομικές συνθήκες, οι οικονομικές   απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις να είναι πολύ υψηλές, με   αποτέλεσμα να προβάλλει   επιτακτικά η ασφάλιση των πιστώσεων.
• Οι λογαριασμοί απαιτήσεων είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο του   ενεργητικού κάθε επιχείρησης που, αντιπροσωπεύει ένα   σημαντικό   ποσοστό αυτού, είναι ακόμη ανασφάλιστο.

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες - αγοραστές που έχουν την εμπορική ιδιότητα και έδρα την Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό. Ασφαλίζονται οι συνολικές τιμολογημένες απαιτήσεις και καλύπτεται η ζημιά , σε ποσοστό έως 80% της ασφαλισμένης πίστωσης, σε περίπτωση Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας (πτώχευση) ή/και Καθυστέρηση Πληρωμής του αγοραστή λόγω οικονομικής του αδυναμίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Προστασία Εταιρικών Στόλων Αυτοκινήτων


Πρόκειται για ασφαλιστήριο που καλύπτει όλα τα οχήματα της επιχείρησης από τις Βασικές Καλύψεις (Αστική έναντι Τρίτων) έως και τις συμπληρωματικές καλύψεις όπως Πυρκαγιά, Κλοπή, Ίδιες Ζημιές, κτλ .

Ο "Στόλος" πρέπει να απαριθμεί τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα, Επιβατηγά ή Φορτηγά. Επιπλέον, παρέχεται τακτική ενημέρωση στους υπευθύνους της Επιχείρησης για την ασφαλιστική συμπεριφορά κάθε αυτοκινήτου του Στόλου τους καθώς και για τα συνολικά αποτελέσματα του Στόλου.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας


Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι πολύπλοκοι και πολυσχεδείς. Το δίκαιο σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Προκειμένου να δικαιωθείτε, χρειάζεται να ακολουθήσετε χρονοβόρες διαδικασίες που πολλές φορές στοιχίζουν μία περιουσία.

O Ασφαλιστής της νομικής προστασίας πληρώνει:

1. τις αμοιβές δικηγόρων της εκλογής σας
2. τα δικαστικά έξοδα
3. τις αμοιβές πραγματογνωμόνων
4. τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
5. τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων
6. τα έξοδα προσφυγών ενώπιον των διοικητικών αρχών
7. τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
8. και την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη
<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Επαγγελματική Νομική Προστασία


Ποιον καλύπτει.

• τον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή επιτηδευματία καθώς και τον ελεύθερο επαγγελματία.
• τα μέλη της οικογενείας που ασχολούνται στην επιχείρηση.
• τους υπαλλήλους, εργάτες ή τεχνίτες κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σε ποιες περιπτώσεις σας καλύπτει:

• Όταν κάποιος προκαλέσει ζημιά στην επιχείρηση ή στο γραφείο σας και αρνείται να σας αποζημιώσει.
• Όταν κάποιος συνεργάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή έχετε άλλου είδους εργατικές διαφορές.
• Αν κατηγορείστε για κάποιο ποινικό αδίκημα π.χ. εργατικό ατύχημα, που συνέβη κατά την ώρα ενάσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, ή για μία αγορανομική παράβαση.
• Όταν προκύψουν μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του οικήματος.
• Αν έχετε διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο.
• Αν έχετε διαφορές από διαμαρτυρημένα γραμμάτια, επιταγές, αλληλόχρεους λογαριασμούς με τον αγοραστή ή τον προμηθευτή.
• Όταν χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις κληρονομικού και φορολογικού δικαίου.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Νομική Προστασία Οχήματος


Ποιόν προστατεύει


• τον ασφαλισμένο, σαν ιδιοκτήτη, οδηγό ή επιβαίνοντα του ασφαλισμένου οχήματος.
• οποιονδήποτε οδηγεί το ασφαλισμένο όχημα καθώς και τους συνεπιβαίνοντες.
• τον ασφαλισμένο προσωπικά, σαν οδηγό άλλου οχήματος που δεν ανήκει σ΄αυτόν.

Σε ποιες περιπτώσεις σας καλύπτει

 Όταν μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα θελήσετε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον   υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες, που   προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο σας, σ΄εσάς ή στους συνεπιβαίνοντες
•Όταν θέλετε να υπερασπίσετε το εαυτό σας στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση
  κατηγοριών από αμέλεια που αναφέρονται στην πρόκληση σωματικών βλαβών τρίτων με το   όχημα σας.
•Όταν θέλετε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση
  κατηγοριών για τροχαίες παραβάσεις.
•Όταν προκύψουν διαφορές από πώληση, ανταλλαγή, επισκευή κλπ. του ασφαλισμένου
  οχήματος.
•Όταν σας αφαιρέσουν το δίπλωμα οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας ή τις πινακίδες.
•Όταν έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας εταιρία από συμβόλαια μικτής, πυρός, κλοπής ή
  ατυχημάτων του ασφαλισμένου οχήματος.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων / Tour Operators.

Η Ελλάδα με το ΠΔ 339/ 5.9.1996 εναρμόνισε την νομοθεσία της, υιοθετώντας την οδηγία 90/314 της Ε.Ε περί οργανωμένων ταξιδιών.

Η Οδηγία προβλέπει:

•ακριβή πληροφόρηση του ταξιδιωτικού κοινού,
•γραπτή σύμβαση ταξιδιού,
•σύναψη ασφαλιστικής κάλυψης,
•ακριβή διαφήμιση,
•υποχρέωση παροχής εξηγήσεων

Τι Καλύπτει το πρόγραμμα ασφάλισης

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων / Tour Operators. Απευθύνεται σε όλα τα Ταξιδιωτικά Γραφεία / Tour Operators (εφόσον οργανώνουν ή/και πωλούν οργανωμένα ταξίδια), που εργάζονται στον χώρο του εισερχόμενου / εξερχόμενου τουρισμού, αλλά και στον εξειδικευμένο τουρισμό (συνεδριακό, αθλητικό, κλπ.) και καλύπτει την ευθύνη του Ταξιδιωτικού Γραφείου προς τους πελάτες, για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του Ταξιδιωτικού Γραφείου / Tour Operator που μπορεί να έχουν σαν συνέπεια:

•Σωματικές Βλάβες / Απώλεια Ζωής
•Υλικές Ζημίες
•Ηθική Βλάβη
•Οικονομική Ζημία

Προσφέρει ακόμα κάλυψη σε περίπτωση:

•πτώχευσης του Ταξιδιωτικού Γραφείου / Tour Operator με επαναπατρισμό των ταξιδιωτών.
•αφερεγγυότητας του Ταξιδιωτικού Γραφείου / Tour Operator.

Κυρώσεις μη εφαρμογής του Π.Δ 339/96
Αυτές που προβλέπονται από το ν. 393/76

•Πρόστιμα
•Προσωρινή αφαίρεση του σήματος λειτουργίας για τρεις μήνες
•Οριστική αφαίρεση του σήματος

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ευθυνών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών
(Directors & Officers Liability)


Στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει θεσμοθετημένος ορισμός του όρου << Director>> ή <<Officer>>. Γενικά θεωρούνται τα πρόσωπα που είναι εκ του νόμου υπεύθυνα για την διοίκηση της εταιρίας και μέσω των οποίων ασκείται η νόμιμη εκπροσώπησή της.

Με το ασφαλιστήριο Directors & Officers αποζημιώνονται απαιτήσεις τρίτων (δηλ. μετόχων, υπαλλήλων, πελατών, κρατικών υπηρεσιών / οργανισμών, κ.α.) για οικονομικές απώλειες που υπέστησαν σαν συνέπεια παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των Διευθυντών, Ανώτατων Στελεχών, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους. Καλύπτονται τα νομικά και δικαστικά έξοδα υπεράσπισης του ασφαλιζόμενου καθώς και η τελική αποζημίωση.

Ποιοι μπορούν να εγείρουν απαιτήσεις:

Υπάλληλοι
   Εξαιτίας παράνομης απόλυσης, μη δικαιολογημένης άρνησης προαγωγής, διάκρισης, σεξουαλικής    παρενοχλήσεως.

Πελάτες και Ινστιτούτα Καταναλωτών
  Σε περιπτώσεις έγερσης απαιτήσεων κατά της εταιρίας για ευθύνη προϊόντος, μπορούν να   στραφούν και προσωπικά κατά κάποιων στελεχών.

Ανταγωνιστές
   Για υποτιθέμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


 

Κρατικές Υπηρεσίες
   Για ποικίλα θέματα όπως μη ύπαρξη κατάλληλων αδειών, μόλυνση περιβάλλοντος, απάτη, ελλιπή   δήλωση οικονομικών στοιχείων.

Μέτοχοι
   Για μείωση της αξίας των μετοχών τους κυρίως από εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποκάλυψη οικονομικών στοιχείων.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ασφάλιση μολυσμένων προϊόντων
(
Product Contamination Insurance)

Τα προϊόντα διατροφής, ποτών, καλλυντικών και φαρμάκων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αλλοίωση και τη μόλυνση, είτε είναι αποτέλεσμα τυχαίου γεγονότος είτε εσκεμμένης ή/και κακόβουλης παρέμβασης. Τα περιστατικά αλλοίωσης και μόλυνσης αυξάνονται συνεχώς και όταν συμβούν προσελκύουν το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πράγμα το οποίο μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Σημαντικά είναι ακόμα τα έξοδα που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάκλησης ή / και αντικατάστασης του μολυσμένου προϊόντος καθώς επίσης και για την επανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού. Η ασφάλιση "Μολυσμένων Προϊόντων" παρέχει ουσιαστική κάλυψη για τις οικονομικές ζημίες που θα υποστεί η ασφαλιζόμενη επιχείρηση (τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, καλλυντικών), όπως: απώλεια κερδών, έξοδα ανάκλησης και αντικατάστασης των προϊόντων και έξοδα αποκατάστασης της φήμης της επιχείρησης.

Τέλος καλύπτονται και τα ποσά που καταβλήθηκαν σε περίπτωση εκβιασμού για αλλοίωση / μόλυνση των προϊόντων.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων
(
Product Recall Insurance)


Η ανάκληση προϊόντων αποτελεί μία πραγματική απειλή για τις μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Η αλυσίδα των γεγονότων που προκαλούνται από μια ανάκληση προϊόντος, είτε είναι ακούσια είτε εκούσια, περιλαμβάνει:

  απώλεια μεριδίου αγοράς / πτώση των πωλήσεων
  απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών
  απώλεια του ειδικού χώρου των προϊόντων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης στα "ράφια" των καταστημάτων λιανικής πώλησης
  ακύρωση σημαντικών συμβολαίων

Παράγοντες όπως η διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων, η αποκατάσταση της παραγωγικής διαδικασίας και η προστασία του ίδιου του ισολογισμού, αποτελούν στοιχεία βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων. Ένας επιδέξιος χειρισμός μιας επερχόμενης ανάκλησης προϊόντος, όχι μόνο ελαχιστοποιεί κάθε ζημία οφειλόμενη στο ελαττωματικό προϊόν, αλλά επιδεικνύει και αποδεικνύει αξιοπιστία, σταθερότητα και επαγγελματισμό στους συνεργάτες / πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης της επιχείρησης, που αποτελούν το "κλειδί" για γρήγορη επαναδιανομή και επανένταξη του προϊόντος στην αγορά.

 

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

 

Ομαδικές Ασφαλίσεις


Τα προγράμματα αυτά αποτελούν πρόσθετες της Κοινωνικής Ασφαλίσεως παροχές των επιχειρήσεων, συλλόγων ή σωματείων στο προσωπικό ή στα μέλη τους. Έχουν σκοπό την εξασφάλιση των ιδίων και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά που μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις.

Γιατί σας τα προτείνουμε:

•Βελτιώνουν τις σχέσεις Διοικήσεως - Εργαζομένων
•Προσελκύουν και συγκρατούν το αξιόλογο Προσωπικό στην επιχείρησή σας.
•Αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
•Υγιείς εργαζόμενοι είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτει μια επιχείρηση.
•Συμβάλλουν στην ταχύτερη αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.
•Σας καλύπτουν στις περιπτώσεις που πρέπει να βοηθήσετε την οικογένεια   ενός υπαλλήλου που απεβίωσε ή τον ίδιο σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας   για εργασία με την συνέχιση της καταβολής του μισθού του όταν η Κοινωνική   Ασφάλιση είναι ανεπαρκής.
•Είναι ευέλικτα και προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητες της δικής   σας   επιχειρήσεως.
•Μπορούν να προσφέρουν ευρύτερες καλύψεις - παροχές σε ορισμένες   κατηγορίες υπαλλήλων όπως στα Στελέχη και τους Διευθυντές.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ομαδικά Προγράμματα Ζωής, Ατυχημάτων
και Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως

Παρέχουν:

•Ασφάλιση Ζωής (απώλεια ζωής από οποιαδήποτε αιτία)
•Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια
•Ασφάλιση Ατυχημάτων
•Ασφάλιση Προσωρινής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια
•Νοσοκομειακό Επίδομα
•Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
•Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων από Ατύχημα
•Παροχές Μητρότητας
•Χειρουργικό Επίδομα
•Επίδομα σοβαρών ασθενειών

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα


Τα προγράμματα αυτά δημιουργούνται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη φιλοσοφία κάθε επιχειρήσεως, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για εφάπαξ παροχή ή συνταξιοδότηση σε κάθε εργαζόμενο που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να προσφέρουν οικονομική εξασφάλιση στον ασφαλισμένο κατά την αποχώρησή του από το πρόγραμμα (πρόωρη ή πλήρης συνταξιοδότηση), ή στους δικαιούχους του σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Οι ελλείψεις της Κοινωνικής Ασφαλίσεως και η μείωση του εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση, εντείνουν την αναγκαιότητα της υλοποιήσεως ενός τέτοιου προγράμματος.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια


Αυτό το ασφαλιστήριο προσφέρει στα ασφαλιζόμενα οχήματα και στον οδηγό τους οδική και ταξιδιωτική βοήθεια όλο το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο.

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα


Οδική Βοήθεια


• Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης
• Ρυμούλκηση του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο
• Μεταφορά ή επαναπατρισμός του καλυπτομένου οχήματος σε συνεργείο του τόπου    κατοικίας του ασφαλισμένου.
• Φύλαξη του καλυπτομένου οχήματος
• Επάνοδος των επιβαινόντων στην μόνιμη κατοικία τους
• Έξοδα διανυκτερεύσεως των επιβαινόντων στον τόπο που συνέβη το ατύχημα
• Έξοδα εισιτηρίων του οδηγού για την ανάκτηση του οχήματός του μετά την επισκευή
• Νομική προστασία στο εξωτερικό, μέχρι € 2.934,70
• Ποινική εγγύηση στο εξωτερικό, μέχρι € 2.934,70

Οι καλύψεις της Οδικής Βοήθειας ισχύουν σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας καθώς και σε όλη την Ευρώπη

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα

Ταξιδιωτική Βοήθεια


•Κάλυψη απώλειας αποσκευών
•Εντοπισμός και μεταφορά των αποσκευών στον τόπο διανομής
•Κάλυψη εξόδων μεταφοράς ή επαναπατρισμού σε περίπτωση ασθενείας ή  τραυματισμού του ασφαλισμένου
•Κάλυψη εξόδων μεταφοράς ή επαναπατρισμού συνεπιβαινόντων και συγγενών   προσώπων
•Επίσκεψη συγγενούς προσώπου
•Πρόωρη επιστροφή λόγω απώλειας ζωής συγγενούς προσώπου ή ζημίας στην κατοικία
•Παράταση διαμονής για λόγους αναρρώσεως
•Επαναπατρισμός σορού
•έξοδα νοσηλείας στο Εξωτερικό

Οι καλύψεις της Ταξιδιωτικής Βοήθειας ισχύουν παγκοσμίως

<<Επιστροφή στα περιεχόμενα