Ασφαλιστικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Δάνεια, Νομική Προστασία, Πιστώσεις, Κτηματομεσιτικά, Τηλεπικοινωνίες

Το μεγαλύτερο εύρος προϊόντων στην Ελληνική αγορά.

Περιεχόμενα
Οι σύγχρονες τάσεις θέλουν τους οργανισμούς πωλήσεων και τα στελέχη τους ανεξάρτητους, ώστε χωρίς δεσμεύσεις να μπορούν να σας προσφέρουν μεγάλο εύρος προϊόντων, δίνοντας σας το πλεονέκτημα να επιλέξετε όχι μόνο το προϊόν που επιθυμείτε, αλλά και τον φορέα από τον οποία θα το προμηθευτείτε...

Τα προϊόντα που προσφέρει η HGS...
Ασφαλιστικά Προϊόντα: Συντάξεις, Προγράμματα υγείας, Ασφαλίσεις Ζωής και Περιουσίας, Ασφάλειες Σπουδών, Ασφάλειες Πυρός, Ασφαλιστήρια σκαφών και Αυτοκινήτου, Νομική Προστασία κ.α
Τραπεζικά προϊόντα: Στεγαστικά & Επαγγελματικά Δάνεια, Κάρτες, Leasing, Αμοιβαία Κεφάλαια, Χρηματοοικονομικά και Επενδυτικά προϊόντα.
Εξειδικευμένα Ασφαλιστικά προϊόντα για Επιχειρήσεις: Ασφαλίσεις Χρηματικών Απωλειών, Ασφάλιση Πιστώσεων, Ασφάλιση Εγγυήσεων, Προστασία Εταιρικών Στολών Αυτοκινήτων, Ασφάλιση Μεταφερόμενων Προϊόντων, Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας, Ειδικές Ασφαλίσεις, Προστασία Συνεταίρων & Στελεχών ΕπιχειρήσεωνΟμαδικές Ασφαλίσεις.
Κτηματομεσιτικά: Αγοροπωλησίες Ακινήτων, Ενοικιάσεις Ακινήτων κα.
Τηλεπικοινωνίες
Φοροτεχνικά

Εάν επιθυμείτε λεπτομέρειες για κάποιο προϊόν κάντε κλικ εδώ.