Ασφαλιστικά, Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά, Δάνεια, Νομική Προστασία, Πιστώσεις, Κτηματομεσιτικά, Τηλεπικοινωνίες

Ποιότητα Υπηρεσιών και συνέπεια στην εξυπηρέτηση.

Περιεχόμενα
Η HGS έχει πλήρη συνείδηση του πόσο πολύτιμες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για τον πελάτη και την οικογένειά του ή την επιχείρηση του. Δέσμευσή μας είναι η ολοκληρωμένη μελέτη των αναγκών του πελάτη και η παρουσίαση συνολικής πρότασης που θα καλύψει σφαιρικά αυτές τις ανάγκες με τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την οικογένεια σας αλλά και την επιχείρησή σας. Με απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασμού του Οικονομικού σας μέλλοντος.

Η HGS ερευνά για τον εντοπισμό των πραγματικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας.
Κάνει Διαχωρισμό των κινδύνων σε αυτούς που αντιμετωπίζονται με ασφαλιστικά προγράμματα και σε αυτούς που αντιμετωπίζονται με άλλα μέσα.
Διαθέτει Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό των προς ασφάλιση αξιών.
Διαπραγματεύεται τους όρους των ασφαλίστρων με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
Τοποθετεί τους κινδύνους σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
Παρέχει συμβουλές για υφιστάμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια
Και συμμετέχει στη γρήγορη και σωστή διεκπεραίωση της ζημίας, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση.